Harran Üniversitesi Klinik Araştımalar Etik Kurulu Üyeleri  
Başkan Prof. Dr. Mehmet Ali EREN
Başkan Vekili Doç. Dr. Nuray ALTAY           
Üye Dr. Öğr. Gör. Hakim ÇELİK
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TERZİOĞLU
Üye Dr. Öğr. Üyesi Burcu BEYAZGÜL
Üye Dr. Öğr.Üyesi Halil Ferat ÖNCEL
Üye Dr. Öğr.Üyesi Mehmet Erkan KAPLAMA
Üye Dr. Öğr.Üyesi Yakup AKTAŞ
Üye Dr. Öğr.Üyesi Özlem ÖZ 
Üye Dr. Öğr.Üyesi Ahmet ARAS
Üye Uzm. Dr. Abit DEMİR
Üye Uzm. Dr. Mahmut DEMİR

BAĞLANTILAR